Máy tiện đứng CNC tốc độ cao

Máy tiện đứng CNC tốc độ cao

 

 

 

VL-46 Series VL-66 Series
Max. swing dia.  560 mm(22")
Max. turning dia.  460 mm(18")
Max. turning height  450 mm(17")
Hydraulic chuck 12"
Spindle bearing dia.  120 mm(4.7")
Spindle speed  25-2500 rpm
Turret  H12
Max. swing dia. 800 mm(31.49)
Max. turning dia. 760 mm(29.92")
Max. turning height 750 mm(29.52")
Spindle bearing dia. 160 mm(6.29")
Spindle speed 25-2000 rpm
Turret H12
VL-86 Series VL-100 Series
Max. swing dia. 1000 mm(39.37")
Max. turning dia. 860 mm(33.85")
Max. turning height 810 mm(31.88")
Spindle bearing dia. 200 mm(7.87")
Spindle speed 25-1500 rpm
Turret H12
Max. swing dia. 1320 mm(51.96")
Max. turning dia. 1100 mm(43.30")
Max. turning height 925 mm(36.41")
Spindle bearing dia. 200 mm(7.87")
Spindle speed 5-850 rpm
Turret H12